БИБЛИОТЕКА: BDSM-РЕЧНИК
age play
Форма на ролева игра, при която двамата партньори са пълнолетни, но единият приема ролята на подрастващ. Поведението на "възрастния/опитния" включва покровителствено отношение, съпроводено с множество методи за възпитаване, обучаване или обгрижване. Най-разпространени при този вид игра са взаимоотношенията родител-дете и възпитател-ученик.
   ЗАТВОРИ ПРОЗОРЕЦА