БИБЛИОТЕКА: BDSM-РЕЧНИК
masochist
мазохист
Човек, способен да се постави във властта на друг в съчетание със самоунижение и при пълен отказ от всички свои потребности. Сам по себе си пасивен във всички форми на поведение, мазохистът притежава психологическата настройка да изпитва удоволствие от болка, наказания и унижения.
   ЗАТВОРИ ПРОЗОРЕЦА