БИБЛИОТЕКА: BDSM-РЕЧНИК
токов удар при биоматерията
В резултат на съприкосновение на ел. ток с организма възникват съществени промени на физиологичните процеси.
   ЗАТВОРИ ПРОЗОРЕЦА