БИБЛИОТЕКА: BDSM-РЕЧНИК
necrosis
некроза
(лат. necrosis - умъртвяване на тъкан)
Локална смърт на тъкани в живия организъм, при което техните функции се прекратяват напълно. Като форми се различават коагулационна некроза (казеозна некроза, гангрена, декубитус, секвестър) и коликвационна некроза.
   ЗАТВОРИ ПРОЗОРЕЦА