БИБЛИОТЕКА: BDSM-РЕЧНИК
bastinado
Предпочитана форма на мъчение, при която се нанасят удари по стъпалата с пръчка, бастун, палка, тояга, стик, камшик и др. Изключително болезнено наказателно унижение с основното предимство физическите следи да останат скрити.
   ЗАТВОРИ ПРОЗОРЕЦА