БИБЛИОТЕКА: BDSM-РЕЧНИК
animal play
Ролева игра, в която подчиненият партньор приема ролята на домашен любимец, кон или друго животно. Няма отношение към зоофилията.
   ЗАТВОРИ ПРОЗОРЕЦА