БИБЛИОТЕКА: BDSM-РЕЧНИК
fetishism
фетишизъм
Терминът означава почитане на предмети, които според вярващите имат свръхестествена, магическа сила.
В BDSM има значението на силно влечение към фетиш (материали, предмети или действия, свързани с тялото и ежедневието, части на тялото или фантазия, свързана с тях), което усилва еротичните и сексуалните изживявания на индивида.
   ЗАТВОРИ ПРОЗОРЕЦА