БИБЛИОТЕКА: BDSM-РЕЧНИК
FRSP
(Forced Sex Role Play)
Абревиатура на ролеви игри, симулиращи отвличане, малтретиране и изнасилване на подчинения партньор. За да може същият да протестира без да се прекратява играта, е важно да се уговорят предварително стоп-сигнали (safewords) и да се спазват стриктно лимитите. Друго важно условие при този вид игра е предварително да се дискутират емоционалните въпроси между двамата партньори, особено ако е имало предшестващо истинско нападение.
   ЗАТВОРИ ПРОЗОРЕЦА