БИБЛИОТЕКА: BDSM-РЕЧНИК
immobilization
обездвижване
Ограничаване или лишаване от възможност за движение чрез фиксиране на подчинения партньор с въжета, вериги, ремъци, платнени ленти, латекс и др.
   ЗАТВОРИ ПРОЗОРЕЦА