БИБЛИОТЕКА: BDSM-РЕЧНИК
smothering
Една от високорисковите практики в БДСМ, водещи до асфиксия и с опасност от летален изход.
Представлява поставяне на механични препятствия към достъпа на въздух - покриване на устата и носа с ръка, маски, шалове и др., или с оказване на натиск върху гърлото или гръдния кош.
Може да бъде частично - когато се оставя възможност за дишане макар и на ограничено количество въздух, или цялостно - прекратяване достъпа на въздух за по-продължително време, докато подчиненият реагира на задушаването.
   ЗАТВОРИ ПРОЗОРЕЦА