БИБЛИОТЕКА: BDSM-РЕЧНИК
Dom
(лат. dominus - човек с власт)
Титла, изразяваща респект. Също така може да представлява съкращение от думата dominant или обръщение към доминиращ.
   ЗАТВОРИ ПРОЗОРЕЦА