БИБЛИОТЕКА: BDSM-РЕЧНИК
Domme
Жена с доминираща роля в БДСМ взаимоотношенията. Представлява съкращение от думата господарка (dominatrix) или от домина (domina).
   ЗАТВОРИ ПРОЗОРЕЦА