БИБЛИОТЕКА: BDSM-РЕЧНИК
coprophilia
(гръцки kopros - фекалии; philia - влечение)
Компонент на т. нар. тоалетен фетишизъм, който се изразява в употребяване на изпражнения в сексуалната игра. Участниците получават полова възбуда от дефекация и форми на контакт с изпражнения.
   ЗАТВОРИ ПРОЗОРЕЦА