БИБЛИОТЕКА: BDSM-РЕЧНИК
gender play
(лат. gens - род, произход)
Ролеви игри, в които партньорът (партньорите) изгражда комплексна визия на мъж, жена или съчетава двете, като използва дрехи, аксесоари, жестове, реч и поведение, присъщо за противоположния пол. Не е обвързано с наличието на разстройство в половата идентичност.
   ЗАТВОРИ ПРОЗОРЕЦА