БИБЛИОТЕКА: BDSM-РЕЧНИК
baby play
Частен случай на age play. Eдиният партньор е в ролята на "родител" и изпълнява всички задължения и отговорности, характерни за отглеждането и възпитанието на "бебето" или "малкото дете".
   ЗАТВОРИ ПРОЗОРЕЦА