БИБЛИОТЕКА: BDSM-РЕЧНИК
master
господар
Изпълняващият доминиращата роля на господар, собственик, притежател или владетел в BDSM взаимоотношенията. От страна на всеки подчинен партньор думата се използва като признаване властта на висшестоящия, а между равнопоставени доминанти - като израз на уважение.
   ЗАТВОРИ ПРОЗОРЕЦА