БИБЛИОТЕКА: BDSM-РЕЧНИК
submissive
подчинен
Човек, приел ролята на нисш в BDSM отношенията. В съкратена форма се използва "sub". Означава покорен, смирен, послушен.
   ЗАТВОРИ ПРОЗОРЕЦА