БИБЛИОТЕКА: BDSM-РЕЧНИК
CBT
(Cock and Ball Torture)
Рискови сексуални техники, свързани с мъчения - като употреба на восък (wax play), електричество (electrotorture), пръстени, пиърсинг (piercing), защипване с щипки, удари (genital flogging, genital spanking), ритане (ball kicking), връзване (genital bondage), разтягане на тестисите (ball stretch) и много др., прилагани върху мъжките гениталии. Често тези действия могат да доведат до нанасяне на сериозни травми или трайни увреждания.
   ЗАТВОРИ ПРОЗОРЕЦА