БИБЛИОТЕКА: BDSM-РЕЧНИК
electrotorture
електромъчения
Високорискови BDSM техники за мъчения, носещи сексуална наслада от провеждане на електричество в определени зони на тялото. За целта се използват обезопасени eлектростимулатори и устройства, специално предназначени за този вид игри.

При протичане на електрически ток през организма настъпват съществени изменения във физиологичните процеси, някои от които са необратими. При ток с високо или много високо напрежение може да се получи електрически пробив по пътя на най-малкото съпротивление. За ниско се смята напрежение до 1000 V, а за безопасно се счита напрежение до 12 V, но всъщност зависи от множество фактори, влияещи на средата на протичане на тока (като температура, влажност, киселинност). Трябва да се има предвид, че при сила на тока от 20 mA може да бъде умъртвен човек за 30 милисекунди.

Ако през потните жлези или през открити рани протече електрически ток, независимо от модела и обезопасяването на ел. уреда могат да бъдат нанесени сериозни поражения като временна или постоянна атрофия на мускулите, изгаряне и/или некроза на тъканите.

Променливият ток е широко използван за битови и промишлени нужди с честота 50 Hz по европейски стандарт. Това е предпоставка за токов удар при биоматерията, което се различава съществено от токов удар в ел. мрежа. Съвпадането на пиковете на синусоидата с ритъма на сърцето може да доведе до спиране на сърдечната дейност. Ако електрически ток протече през мозъка, независимо от мощността, може да увреди мозъчните клетки.
При по-високо напрежение съприкосновението с ток води до контракции на мускулите за времето на протичане на тока. Изключването на източника на ток от ел. мрежа е единственият начин за прекъсване на процеса.
При съчетание на стандартна честота с високо напрежение може да се получи електрически пробив (като пробив на ел. кондензатор).
Макар и рядко, в някои уреди (например в телевизор) се използва ток с високо напрежение и висока честота, но с малка мощност. Пораженията от ТВЧ са изгаряния на тъканите.

Постоянният електрически ток се смята за по-опасен от променливия. Получава се от токоизправители и акумулатори. При протичане на постоянен ток през организма (дори при постоянно и/или при ниско напрежение) се предизвиква електролиза на кръвта. В началото се усеща леко затопляне, след известно време може да започне свиване на мускулите. Времето на въздействие на тока е правопропорционално на нанесените поражения и може да бъде с летален изход.
   ЗАТВОРИ ПРОЗОРЕЦА