БИБЛИОТЕКА: BDSM-РЕЧНИК
sub
суб
Първа съставна част на думи със значение: под, отдолу, в по-ниска степен, подразделение (напр. субкултура или субпродукт). В контекста на BDSM представлява съкратена форма на думата "submissive" (подчинен).
   ЗАТВОРИ ПРОЗОРЕЦА